Njord Seafood AS ble operativ fra årsskiftet 2003 / 2004. Opprinnelig var det fire ansatte i bedriften, men i løpet av 2004 er antallet utvidet til seks, som alle har erfaring fra arbeid i fiskerinæringen. Vi har hovedkontor sentralt beliggende i Trondheim, samt en liten avdeling i Bergen.

Njord Seafood AS selger fersk hvitfisk og skalldyr til ulike grossister og produsenter i Europa. Fisken kommer fra leverandører langs hele kysten, noe som gir en stor variasjon i fiskeslag og uavhengighet av klimatiske forhold. 

Vi kjøper all fisk fra kystflåten, noe som sikrer at fangsten er dagfersk og holder en høy kvalitet.


Våre hovedprodukter er torsk, sei, uer, breiflabb, lyr og kamskjell. I tillegg har vi varierende kvanta av de fleste andre fiskeslag som finnes i våre farvann.
Vi handler i hovedsak med vill fisk og skalldyr, men kan på forespørsel skaffe oppdrettede arter.
 

Kontaktinformasjon:

Njord Seafood AS
Dronningens gate 15
7011 Trondheim

Fax:73 87 07 01
post
@njord-seafood.no

Innkjøp:

73 87 07 05 - gunnar@njord-seafood.no
73 87 07 03 - andreas@njord-seafood.no

Salg/sales:

73 87 07 03 - andreas@njord-seafood.no
73 87 07 07 - rag@njord-seafood.no
55 90 16 19 - torunn@njord-seafood.no
55 90 16 62 - karim@njord-seafood.no

Logistikk:

73 87 07 08 - erling@njord-seafood.no
 


© - Njord Seafood
Hostet av Din Driftspartner AS